TÜVTÜRK Muayeneleri İçin Çok Sorulan Sorular

Tarafından   Mart 5, 2017

TÜVTÜRK Muayeneleri İçin Çok Sorulan Sorular

Tüvtürk muayeneleri hakkında en çok sorulan sorular nelerdir? Araç sahipleri muayeneler hakkında en çok neleri merak etmişlerdir? Bu soruların cevapları nelerdir? TÜVTÜRK çok sorulan sorular ve bu soruların yanıtlarının tüm ayrıntıları yazımızın devamında yer almaktadır.

Ağır Kusurlu Araç Trafiğe Çıkabilir mi?

Ağır Kusur: Aracın muayenesi sonucunda tamirine ihtiyaç duyulacak derecede eksiklikler tespit edilmesi halidir. Mevcut muayene raporu, muayene tekrarı için verilen 1 aylık süre dahilinde, muayene süresinin geçirilmesi konusunda cezai işlem halinde trafik zabıtalarına (trafik polisi veya jandarma) ibraz edilebilir. Muayene raporu, muayene süresinin geçirilmesi dışındaki cezai durumlar için geçerli olmayacaktır.

Egzoz emisyon ölçümü zorunlu mu?

Evet araçların belli periyotlarda yetkili ölçüm yapan yerlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmaları zorunludur.

Egzoz emisyon periyotları Ne Kadarda Bir Yaptırılmalıdır?

Egzoz gazı emisyon ölçümü; Hususi ve Resmi otomobillerde; İlk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir yapılmalıdır. Hususi olarak kullanılan Arazi taşıtı özelliklerini taşıyan otomobillerin (M1G) Egzoz Emisyon muayeneleri; ilk üç yıl sonunda, iki yılda bir yapılmaktadır. Diğer motorlu taşıtlarda ise; İlk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir periyotlarda yapılmaktadır. Tarım ve orman traktörleri, motosikletler ve mopedler egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi değillerdir. 1979 model yılı ve öncesi dizel motorlu taşıtlar, Hibrit ve Elektrikli araçlar ile Hidrojen Yakıtlı araçlar Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm işleminden muaftırlar. Yukarıda verilen süreler, üretim tarihinden sonraki muafiyet sürelerini belirtmektedir. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenen ve 1 Ocak 2010 tarihinde açıklanan kusurlar tablosuna göre, geçerli bir “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü” olmaması ağır kusur olarak değerlendirilmektedir.

Araca logo işletmek için gerekli belgeler nelerdir?

A) Logo işletilmesi müşterinin isteğine bağlıdır. Logo işletmek isteyen müşterinin sözlü talebi yeterlidir. İlk kez tescil edilen bir araca logo tespiti yapılacaksa; aracı tanımlayan belgeler ve sahiplik belgeleri (uygunluk belgesi, fatura, vb. gibi) ile aracı getiren kişiye ait bir kimlik gerekmektedir.

B) Tescilli bir araca logo tespiti yapılabilmesi için geçerli bir muayenesinin olması şartı aranmaktadır. Tescilli bir aracın geçerli bir muayenesi var ve logo işletilmek istendiği takdirde; araç üzerine mevzuata uygun logonun yerleştirilmiş olması, trafik ve tescil belgelerinin olması, aracı götüren kişiye ait kimlik, yetki yazısı (Gerekli olduğu takdirde) gerekmektedir.

Lpg’ yi ruhsata işletmek için neler gerekli?

Tadilat kapsamına giren değişiklikler AİTM’nin (Araç İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik) EK-4 ünde belirtilen “Müsaade Edilen Tadilatlar” maddesinde belirtilmiştir. Yakıt sistemlerinde (LPG, CNG ) yapılan tadilatlar da bu kapsama girmektedir ve aracın geçerli bir muayenesi olsa dahi tadilat sonrası muayeneye girmesi gerekmektedir. Tadilat sonrası muayene ücretleri araç sınıflarına göre belirlenir, “periyodik araç muayenesi” ile aynıdır.

Aracın km bilgisini sorgulama – öğrenme nasıl yapılır?

Ruhsat sahibi olmak şartı ile araç sizin adınıza kayıtlı iken yapılan muayenelere ait kilometre bilgilerini alabilirsiniz. Aracın daha önceki sahipleri tarafından yaptırılmış muayenelerine ait bilgilerin paylaşımı yasal nedenlerle yapılamamaktadır.

 

Araç muayene için gerekli belgeler nelerdir?

Araç Muayene için gerekli belgelerin detayları için linki tıklayınız.

 

Araç muayene mevzuatı?

Araç muayenelerinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında aşağıdaki yönetmelik ve uygulamalara göre muayene hizmeti verildiğini belirtmek isteriz.

*Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik

 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • Karayolları Trafik Yönetmeliği
 • Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
 • Avrupa Birliği Direktifleri

Araç muayene tarihi gelmeden muayene yapılabilir mi?

Aracınızın son muayene geçerlilik tarihi gelmeden de istasyonlarımıza gelerek araç muayene işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aracınızın bir sonraki muayene tarihi, muayeneye gelmiş olduğunuz tarih üzerinden hesaplanır ve ruhsatınıza işlenir. Örnek olarak, 28 Şubata kadar araç muayene süreniz olduğu halde 18 Ocak tarihinde aracınızı muayeneye getirecek olursanız ve aracınız muayeneden geçer ise, bir sonraki muayene süreniz aracınız periyodu çerçevesinde 18 Ocak olarak değerlendirilir.

Plaka üzerindeki muayene pulunun düşmesi sorun olur mu?

Araç muayenesi sonucunda plakaya yapıştırılan pulun zayi olması, herhangi bir sorun teşkil etmemekle birlikte, bir sonraki muayenenizde de soruna yol açmayacaktır. TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik ortamda kayıt altına alınmakta olup, TÜVTÜRK istasyonları, Emniyet Müdürlükleri ve Trafik Zabıtaları aynı elektronik sistem üzerinden yapılan işlemleri takip etmektedir. Aracınızın bir kontrole tabi tutulması durumunda esas alınan, elektronik kayıt ortamı ve araç ruhsatınızda yer alan bilgilerdir.

Araç renk değişimi ruhsat işlemleri ve muayene?

Aracınızın geçerli bir muayenesi varsa, renk değişikliği yapıldığına dair boya faturası ile birlikte istasyonlarımıza başvurmanız yeterli olacaktır. Renk değişikliği ile ilgili Elektronik Tespit işlemi yapıldıktan sonra tescil kuruluşuna başvurarak tescil belgelerini alabilirsiniz.

Aracınızın geçerli bir muayenesi yoksa; renk tespiti yapılabilmesi için aynı zamanda araca muayene yaptırmanız da gerekmektedir.

Araç ruhsat kayıp işlemleri – Ruhsat kaybında yapılacaklar?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişikliğe göre, geçerli bir muayenesi olan araçların belgeleri Tescil Kuruluşları tarafından doğrudan muayene şartı aranmaksızın yenilenecektir. Bu durumdaki müşterilerimiz, gerekli işlemlerini tamamlamak üzere herhangi bir tescil kuruluşuna başvurabilir. Sistem üzerinde muayene kaydı bulunmayan araçların belgeleri, muayeneleri yapıldıktan sonra tescil kuruluşlarınca yenilenecektir. Bu durumda muayeneye aşağıdaki belgelerle gelinmesi gerekmektedir.

 • İstasyonda yapılacak işlemlerde tescil kayıtlarına ulaşılabilmesi için, kayıp ruhsata ait fotokopiler varsa yanınızda bulundurunuz. Ruhsat fotokopisi yoksa; istasyona gelmeden önce tescil kuruluşuna başvurarak onaylı POLNET talep ediniz.
 • İstasyonlarımızda yapılacak online sorgulama sonucunda geçerli bir trafik sigortasının bulunması gerekir. (online sorgulama sonucu trafik sigortası görülmediği takdirde Trafik Sigortasının aslı talep edilir)
 • İstasyonlarımızda yapılacak online sorgulama sonucunda herhangi bir borcunuzun olmaması gerekir.
 • Geçerli Egzoz Gazı Emisyon ölçümünün olmaması, 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren ağır kusur olarak değişmiştir. Bu nedenle, muayeneye gitmeden önce egzoz gazı emisyon ölçümünüzün geçerlilik tarihini kontrol etmenizi öneririz. Bu ölçümler istasyonlarımızda da periyodik muayenesiyle birlikte yapılabilir.
 • T.C Kimlik No’sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzu yanınızda getiriniz. Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki esaslara uyunuz. Detaylar için lütfen buradaki buradaki bilgileri inceleyiniz.

Bu belgelerin dışında ruhsatınızın kayıp olması sebebiyle, son muayene geçerlilik tarihinin tarafınızdan ispatlanması gerekmektedir. Son muayene geçerlilik tarihini aşağıdaki belgelerden biri ile kanıtlama imkanınız bulunmaktadır. İspatın mümkün olamaması durumunda, 01.01.2005 tarihi itibariyle gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir.

A) Şayet TÜVTÜRK’te muayene kayıtları yoksa;

 • İlk muayene süresinin geçerli olduğunu ıspat eden evraklar (Uygunluk belgesi, tadilat yapılmışsa tadilat projesi vs.)
 • Trafik Tescil Şubesinden, muayene geçerlilik tarihini belirten resmi bir yazı
 • Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz, muayene geçerlilik tarihinin görülebildiği onaylı ruhsat fotokopisi
 • Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz ve en son muayene tarihini belirten Ek-1 belgesinin onaylı kopyası
 • Vergi Dairesi’nden temin edilen son muayene harç makbuzu (aslı tarafınızda mevcut ise tekrar işlem yapmanız gerekmemektedir)

B) Eğer son muayene,TÜVTÜRK istasyonlarında yapıldı ise, kayıtlarımızda bu tarihi görebileceğimizden yukarıdaki belgeleri getirmenize gerek bulunmamaktadır.

Aracı Muayeneye Başkası Götürebilir Mi?

Tüvtürk istasyonlarında araç muayenesi yapılırken, ruhsat sahibi olması şartı aranmamaktadır. Aracınızı siz ya da farklı bir kişi istasyonlara götürerek muayene ettirebilir. Ancak yalnızca aracı getiren kişiye muayene bittikten sonra araç teslimi yapılmaktadır.

Not: Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki esaslara uyunuz.

KAYNAK: TÜVTÜRK

TÜVTÜRK Muayeneleri İçin Çok Sorulan Sorular” da bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir