Araç Satış ve Alımı İle İlgili Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tarafından   Nisan 20, 2017

Araç Satış ve Alımı İle İlgili Gerekli Evraklar Nelerdir?

Araç satışında veya alımında hangi evraklar gereklidir? Araç alım satımında noter üzerinden satış yapabilmek için bazı evraklar gereklidir? İşte bu evrakların listesi yazımızın devamında.

Araç Satışında Noter Satış İşlemleri ve Gerekli Evraklar

Araç satışında aşağıdaki belgelerin hazır olması gerekmektedir.

  • Tescil Belgesi (Ruhsat) veya Tescile İlişkin Geçici Belge,
  • Satış Sözleşmesi,
  • Trafik Belgesi,
  • T.C. Kimlik Numarası,
  • Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Avukat Kimliği, Pasaport),
  • İşlem Vekaleten yapılacak ise vekaletnameler,
  • Firma için vergi numarası,
  • Yabancılar için vergi numarası,
  • Satış türlerine göre istenebilecek diğer belgeler
  • Özel durumlarda plaka

Satış sözleşmesinin hazırlanması: Kontrollerin ardından satış ve devir sözleşmesi noter yetkilisi tarafından elektronik ortamdaki bilgiler esas alınarak hazırlanır. Araç bilgilerine, Kimlik Paylaşım Sistemi bilgilerine, Adres Kayıt Sistemi bilgilerine noter tarafından müdahale imkanı yoktur. Sözleşme üç nüsha halinde hazırlanır.

Tarafların ve noterin sözleşmeyi imzalaması: Sözleşme taraflarca okunarak imzalanır. Ardından noter tarafından imzalanarak satış işlemine geçirilir.

Devamında;

Satışın ve aynı anda tescil işleminin yapılması

Yeni sahipler adına düzenlenmiş tescile ilişkin geçici belgenin düzenlenmesi

Gerekli belgelerin alınması:

Tescil Belgelerini Teslim Alma

Yeni alıcı 15 gün içinde ilgili Tescil Bürosundan (Tescile ilişkin geçici belgede belirtilmiştir) Tescil Belgesini elden alabilir. Bu esnada Noter tarafından alıcıya geçici belge  verilecektir. Alıcı 15 gün içerisinde almaz ise Tescil Belgesi Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı adresine Emniyet Genel Müdürlüğü veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği kurum tarafından otomatik olarak postalanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir